С Праздником 8 Марта! Поздравляет Валерий Сыбенов.

Нарата тубидэ хун турэлтэнэй зэндэмэни хундэтэ эхэнэрнууд!

Хурэжэ ерэhэн Бухэдэлхэйн эхэнэрнуудэй Мартын 8 най баяр баясхаланта удэроортнай халуунаар амаршалнаб!

Хабарай дулаан наран дулаа сасаад ами hyлдытнай таалан эльбэжэ, сэдьхэлтнай сэсэгэээр haлбаран эхэнэр хунэй хэтын жаргал дуурэн эдлыт даа!

Ваш Валерий Сыбенов,

Хужиры.

 

 

 

 

Поможем сайту!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

wp-puzzle.com logo